Hva er et internett fenomen? Jo, det dreier seg om de nye kulturelle uttrykkene som brer seg på internett, ofte viralt, uten å ha noen tilknytning til tradisjonelle medier. Noen omtaler slike fenomener som memer, men strengt tatt er et nettmeme noe mer avgrenset, vanligvis bare et bilde som er gitt en tekst av den som har laget memet for å få frem et alvorlig og/eller (som regel) vittig poeng.

Memer er blant de mest populære formene for internett fenomener, kanskje delvis fordi de i dag er enkle å lage og enkle å forstå for dem som bare har kreativitet og åpenhet for nye former for kommunikasjon. Det er et svært kortfattet og sparsommelig uttrykk eller uttrykksform som er godt tilpasset det lave konsentrasjonsnivået og den begrensede tålmodigheten som preger dagens mediehverdag.

Det finnes imidlertid også mange andre former for nettfenomener. På internett finner du for eksempel også mange bilder, videoer, og historier som sprer seg viralt. Ofte har disse mediene blitt tuklet med, og svært ofte er det bedrifter, organisasjoner, politiske partier, eller offentlige organer som står bak uten at det kommer frem før i ettertid. Disse fenomenene kan ha ekstremt stor gjennomslagskraft og påvirkeinternett holdninger og oppfatninger raskt og fundamentalt, så det er best å være svært observant og kritisk så man ikke blir manipulert. I mange tilfeller vil det til og med være forskjellige stater, gjerne stormakter, som bruker internett til propaganda og feilinformasjon på subtile måter. Lar du deg for lett forlede eller bevege av det du ser på nettet, kan du falle for denne manipulasjonen – som i noen tilfeller også kan ende opp i rekruttering til terrorisme eller andre vederstyggeligheter.

Typer fenomener på internett

Mange fenomener på nettet er mer uskyldige, og består av ulike utfordringer, kjente sitater, forskjellige typer e-poster (herunder kjedebrev), og andre typer ting som gjerne har det til felles at de er søte, morsomme, eller oppsiktsvekkende. Ett av de mindre heldige fenomenene er alle de forskjellige svindelbrevene fra bedragere i Afrika og Øst-Europa, som gjerne lover store pengesummer eller evig kjærlighet til godtroende men velbeslåtte mennesker i Vest-Europa og Nord-Amerika.