Som de fleste har fått med seg, har digital kommunikasjon blitt stadig viktigere i menneskenes liv siden internett og e-post åpnet opp for nye former for kommunikasjon og informasjonsformidling og -innhenting på 1990-tallet. I dette årtusenet har blant andre blogging, sosiale media som Facebook og Twitter, og andre sider der media kan deles (som YouTube) fått økende betydning. Mange har praktisk talt blitt avhengig av stadig å sjekke den kommunikative ståa og flikker bortpå smarttelefonen opptil flere hundre ganger om dagen, før den til slutt blir liggende på hodeputen gjennom natta.

Kommunikasjon har selvfølgelig alltid vært viktig for mennesket, men de nye måtene å kommunisere på kommunikasjonhar nærmest gjort menneskers liv ugjenkjennelige. På den ene siden er det lettere å få kontakt med ukjente mennesker nær sagt hvor som helst i verden, men på den andre siden har kommunikasjon også blitt mer personlig og intim. Noen hevder at dette har gitt et åpnere samfunn og en ny global landsby.

Kommunikasjon gir nye muligheter

Selv om det finnes farer ved den raske utviklingen av digital kommunikasjon, er det også et stort potensiale i de nye sosiale mediene. Kanskje kan samtaler på Facebook og en gradvis oppbygging av nye fellesskap rundt digitale plattformer være med å gjenopprette gjensidig tillit i samfunnet, og øke både verdiskapningen i samfunnet og den politiske påvirkningskraften til folk flest. Det er rett og slett mulig at disse nye formene for meningsutvekslinger og personlige diskusjoner kan være med på å gi et bedre samfunn i fremtiden.

Samtidig er det også noen farlige trekk ved den sosiale kommunikasjonen. Mange har nok merket seg at barn og unge i dag, de såkalt digitalt innfødte, ofte ikke evner å omgås andre mennesker, ikke engang jevnaldrende, i det virkelige liv. Sosiale medier har også en tendens til å falle inn i mønster med massehysteri som kan sette menneskers verdighet på spill. Hvordan dette vil utvikle seg i fremtiden, er vanskelig å spå, men det kan ende opp i en slags digital gapestokk.