Medierådgivning for offentlige personer

I dag er offentlige personer, enten det er politiske ledere, bedriftsledere, organisasjonstopper, idrettsutøvere, eller andre kjendiser ofte ute i hardt vær i media og det er behov for medierådgivning. Ofte kan bare én enkelt uheldig uttalelse være ødeleggende for jobb, karriere, eller omdømme. Derfor lønnemedierådgivningr det seg ofte å ha én eller flere medierådgivere som er med på å styre det inntrykket man gir i media på samme måte som media, i henhold sine egne stadig skiftende agendaer, alltid søker å styre hvordan mennesker blir omfattet og omtalt.

Dersom det er snakk om en politisk leder, kan det også være svært nyttig å ha medieådgivning tilgjengelig. De som har peiling på kommunikasjon kan tilby en medierådgivning som gir langt større muligheter for å utøve politisk press eller sikre politisk innflytelse for et parti, en organisasjon, eller en sak.

Medierådgivning er ikke så enkelt som «spinn», altså bare å forsøke å vri alle hendelser og uttalelser i en ønskelig retning. Denne formen for rådgivning tar utgangspunkt i en rekke metoder og prinsipper som kan brukes til å analysere både beslutninger og mediestrategi. De to bør forøvrig kombineres i en helstøpt medierådgivning.

Hvordan begynne med medierådgivning

Den som har bakgrunn fra media eller PR og kan tenke seg en karriere innen medierådgivning, bør lære seg mye om hvordan politikere og offentlige personer tenker. De fleste flinke ledere er allerede gode til å kommunisere, men de kan ha svake punkter som bør undersøkes. Hvis disse tas tak i, kan lederne bli enda bedre til å påvirke gjennom sin retorikk og fremtreden.

Noen ganger blir denne bransjen sett på som litt skitten, som om den oppfordrer politikere og forretningsfolk til å lyve eller tildekke sannheten for å oppnå fordeler eller skjule sannheten. Det som er virkeligheten er at denne typen rådgivning bare er et viktig redskap for å gjøre en best mulig jobb som leder.