Hvorfor responsiv design er viktig

Responsiv design er et begrep som brukes til å betegne en ny type webløsninger der nettsider tilpasser seg ulike skjermflater. I stedet for bare å tilpasse nettopplevelsen til den sedvanlige desktopen, tar man nå stadig oftere hensyn til at sider skal kunne vises på en god måte også på en bærbar PC med mindre skjerm, et nettbrett, eller en mobiltelefon. Siden skjermflatene og -størrelsene er så forskjellige, er det viktig å ikke optimalisere for bare én type, men heller ha en responsiv design som kan tilpasse seg alle mulige skjermtyper.

Om man skal lage et opplegg for responsiv design eller ikke er i stor grad avhengig av hvordan man forventer at en nettside skal brukes. Det går an å bruke forskjellige analyseverktøy for å finne ut for eksempel hvor mange av brukerne dine som kobler seg til via mobil eller nettbrett (forutsatt at sidene allerede er oppe og går). Med disse verktøyene kan du hente inn informasjon om hvordan brukerne dine får tilgang til siden, og fortelle deg noe om behovet for responsiv design.

Responsiv design og økonomi

Det er viktig å tenke over at responsiv design ikke er gratis. Enten du får noen andre til å gjøre jobben, eller du eller én av dine ansatte lærer disse teknikkene, kommer det til å koste tid og/eller penger. Dersom flere enn halvparten av brukerne kommer fra mobile plattformer, er det kanskje ikke en veldig vanskelig avgjørelse å ta. Da er du nesten responsiv designnødt til å gjøre det grafiske uttrykket mer responsivt.

Vanskeligere tilfeller kan oppstå hvis bare et mindretall av brukerne er på mobilen, men dette antallet er stadig stigende. Da spørs det hvor snart du bør investere i en ny design som kan få ut hele potensialet blant mobilbrukerne. Har du ennå ikke lansert siden, kan det være enda mer komplisert. Da er du avhengig av instinkt, teft, eller kanskje noen mindre brukerundersøkelser på forhånd.