Sosiale medier er verktøy eller applikasjoner som gjør det mulig å skape og dele forskjellige typer innhold eller informasjon, ofte personlige oppdateringer eller bilder, men også av alle mulige andre typer. Det som er typisk for sosiale medier er at de har vært en del av den andre generasjonen internett, med større grad av interaktivitet enn den første. Sosiale medier har nettopp bidratt til at «sosiale» medier der innholdet lages av dine venner, bekjente, forbindelser, og kommersielle aktører i stor grad har tatt over for mer tradisjonelle medier som tok utgangspunkt i formidling av informasjon fra ett sentralt punkt til et større publikum. Med sosiale medier kan du i stedet skape ditt eget budskap og servere det til et publikum som du også velger selv. Om dette alltid er en god idé, det er en annen sak!

Sosiale medier er i rask endring, og hvilke medier som er mest populære og toneavgivende varierer over tid og i stsosiale medieror grad også på tvers av ulike sosiale grupper. Ett eksempel er Facebook, som startet som en plattform for studenter men ekspanderte til hele den voksne befolkningen i mange land og etter hvert har blitt delvis dominert av litt eldre og mer seriøse mennesker. Et annet eksempel er Instagram, som brukes mye av unge mennesker og er mye mer populært blant jenter enn gutter.

Sosiale medier og smarttelefonen

Smarttelefonen har bidratt til at denne typen medier har kunnet fortsette sin eventyrlige vekst. Den gir tilgjengelighet nærmest hele døgnet, og har også brakt inn mange brukere fra fattigere land der mange ikke har råd til PC. Dermed er slike medier i ferd med å bli et virkelig globalt fenomen, for man finner stadig oftere at selv de fattige i afrikansk slum følger med på Facebook, Snapchat, Whatsapp og Badoo. Det er vanskelig å se hvor det hele vil ende, kanskje når noen oppfatter hvor mye av produktiviteten som i verste fall kan gå tapt hvis mennesker sitter foran skjermen og venter på liker dagen lang.