Opplæring i webdesign og spilldesign

Webdesign har lenge vært et viktig fag som har stått sentralt på pensum for mange med grader innenfor ingeniørfag og data. Men visste du at du nå også kan ta bachelor i spilldesign? Dette er virkelig eventyrlig spennende for deg som brenner for spill og spillutvikling, for her kan du faktisk lære å lage nye spill og kontrollere hvordan spillere beveger seg i et imaginært landskap som du har hentet fra din egen fantasi.

Spilldesign er et fag der du lærer deg å holde orden på forholdet mellom et spills grunnleggende konsepter og regler og den historien du har lyst til å fortelle. I spilldesign er det nemlig veldig viktig å forene spillbarhet med gode og interessante narrative strukturer. Samtidig må du selvfølgelig kjenne til programmeringens muligheter og begrensninger, og være i stand til å følge utviklingen over tid. En god utdanning i spilldesign vil utstyre deg med alle disse verktøyene, det kreves bare at du er en kreativ og spillinteressert person med god dataforståelse eller potensiale for å oppnå det.

Spilldesign på ramme alvor

Selv om kunnskaper og ferdigheter innen spilldesign selvfølgelig svært ofte blir brukt til å lage kommersielle spill til underholdningsformål, går det også an å bruke denne kompespilldesign tansen til helt andre ting. Du kan «spillifisere» mange forskjellige prosesser, enten det har med læring/undervisning å gjøre eller kanskje å drive frem og forklare endringer i en bedrift eller organisasjon. En kjent historiker kalte en gang i tiden mennesket for «homo ludens», eller det lekende mennesket, og nettopp dette å appellere til menneskets trang etter lek og spill kan tjene mange formål.

Det er selvfølgelig mange om beinet innenfor denne bransjen, og det er på ingen måte gitt at nettopp du vil bli ledende designer på en av de store spillene med flere millioner i budsjett. Men helt umulig er det heller ikke!